Een eigen procedé werd ontwikkeld : we zijn als enige firma in staat om stabilisé vloeibaar te verpompen.

Waarom vloeibare stabilisé of zandcement vloeibaar maken.

 

Spijtig genoeg is het verwerken van traditionele stabilise lastig, arbeidsintensief, is veel mankracht nodig voor weinig rendement en valt het bijgevolg dus duur uit. Gezien er zo goed als geen alternatieven zijn is het op dat moment een kwestie van op de tanden bijten en hopen dat de klus zo snel mogelijk geklaard is. Dit gaat gepaard met een stevige lichamelijke inspanning, wat kan leiden tot vermoeidheid en lichamelijke klachten. De stabilisé prijs is één ding, de kostprijs voor de verwerking is evenwel ook niet te verwaarlozen.

Van onze klanten kregen we dus regelmatig de vraag naar een gemakkelijker en arbeidsvriendelijker manier om stabilisé laten leveren op de werkvloer.

Met onze meer dan 25 jarige ervaring in de chape en bouwwereld hebben we een eigen procedé ontwikkeld en zijn we als enige firma in staat om stabilisé vloeibaar te verpompen. Tot op heden is niemand anders daarin geslaagd.


Voordelen:

 • Minder arbeidsintensief
 • Minder personeel nodig voor meer m³ in minder tijd
 • Niet meer handmatig verspreiden, effenen, aandammen, …….
 • Gaat veel sneller, tot 10 m³/ u wat resulteert in een goedkopere eindprijs
 • Vloeit zo goed als vanzelf vlak
 • Is zelf verdichtend en hoeft dus niet meer aangedamd te worden.
 • Kruipt ook overal tussen, zo vermijd u holle ruimten onder de grond.
 • meerdere toepassingen


Wordt gebruikt voor:

 • Alle zelfde toepassingen als waarvoor vaste stabilisé wordt gebruikt
 • Opvullen van ondergrondse riolen, leidingen, verloren ruimten,…
 • Opvullen van kelders, tanks, putten, …
 • Aanvullen rond zwembaden of andere ondergrondse constructies
 • Als werkvloer
 • etc


Aandachtspunten:

 • Er is een wat langere tijd nodig om hard te worden alvorens op te kunnen lopen of verder werken, c.a. 1-2 dagen in functie van weersomstandigheden en soort mengsel.
 • De nodige voorbereidingen of aandacht moet gegeven worden zodat de stabilisé niet kan wegvloeien; bv gaten dichten, zetten van bekisting, …
 • Bij losliggende buizen of leidingen moeten deze vastliggen tegen het opdrijven.
 • Het blijft nog altijd een uitvullingslaag waar nog een afwerkingslaag moet opkomen. Deze afwerkingslaag kan dan terug met vaste stabilisé gerealiseerd worden.

. . . . . . .